Разработен
с финансовата
подкрепа на:

World Bank

Наши партньори:   

БАУРЧР DB Interconsult Клуб Икономист

Добре дошли на сайта ПРАКТИКА!

Представяме Ви новата ни информационна система, която е създадена с цел улесняване на връзките между работодателите и учениците от средните професионални училища.
За реализирането на тази цел създаваме база данни от ученици, които желаят да проведат задължителната си учебна практика на реално работно място и база данни от работодатели, които имат желание да предоставят работни позиции за учениците.

На уеб сайта praktika.buct.org Вие можете да се регистрирате като работодател с предложени от Вас работни позиции за провеждане на практиката на ученици от 11 и 12 клас. За да направите това, моля, следвайте инструкциите за регистрация – процедурата е съвсем лека.

Благодарим Ви за Вашето желание да работите с нас и Ви желаем успехи и добро настроение!

Home
.
.
.