Разработен
с финансовата
подкрепа на:

World Bank

Наши партньори:   

БАУРЧР DB Interconsult Клуб Икономист

До „МИЕЛ” ООД
На вниманието на Огнян Благоев                                                   
Относно: Съвместна дейност с „МИЕЛ – Juniors”

 

Уважаеми г-н Благоев,

„МИЕЛ – Juniors” иска да изкаже своите най-искрени благодарности. През изминалите два месеца, имахме възможността да бъдем част от екипа на „МИЕЛ” и няма нищо по-ценно за нас от опита и напътствията, които получихме от целия екип на фирмата. Те ни помогнаха да усъвършенстваме както нашите технически умения, така и уменията ни за работа в екип и постигане на желани цели в кратки срокове.
Обръщайки се към Вас като представител на „МИЕЛ”, ние искаме да изкажем нашите позитивни впечатления от целия екип, който допринесе за нашето цялостно развитие.

  • Г-н Вълчо Семерджиев чрез високия му професионализъм, напътствията, съветите и не на последно място добротата му.
  • Мели чрез топлотата, разбирането и готовността да ни съдейства във всеки един момент.
  • Здравка чрез помощ в изготвянето на програми, градивната критика и съдържателните съвети.
  • Блага и Ели – присъствието, което ни помогна по–лесно да се впишем в обстановката и направи работата ни по–лека.
  • И не на последно място нашите скъпи шефове – Даниела и Огнян, които ни дадоха възможността да бъдем част от екипа на „МИЕЛ”. Освен това сме наистина благодарни за гласуваното ни доверие и възложените ни отговорности.

Ние, зайците от „МИЕЛ – Juniors” оценяваме дадените ни възможности и ще бъдем искрено благодарни да продължаваме с работата ни в „МИЕЛ” ООД.

П.С.  Огромното чувство за хумор на шефа и отзивчивостта на шефката поддържаха настроението и ни вдъхновиха да продължим да работим усилено.

 

С уважение,

Иван Петелов
Вержиния Лазарова
(зайците)


До г-жа Дария Маврудиева
Директор
Център на учебно-тренировъчните фирми
В средните професионални училища
София

Уважаема Г-жо Маврудиева,
През лятото на 2007 година в ръководената от мен туристическа фирма МИЕЛ ООД проведоха стаж двама ученика:
Вержиния Лазарова от 12 клас на Национална Търговско-банкова гимназия София и Иван Петелов от 12 клас на Национална Финансово-стопанска гимназия в София.
Предложението за провеждане на летен стаж бе направено от нашата фирма по време Панаира на Учебно - тренировъчните фирми в Пловдив 2007 год., на който МИЕЛ бе един от спонсорите.
На Вержиния Лазарова и Иван Петелов бяха възложени разнообразни задачи по разработване на програми и тяхната калкулация, модернизиране на уеб сайта, кореспонденция с клиенти и те се справиха отлично с всички поставени й задачи. Със своите знания и умения те показаха, че ще се изградят като добри специалисти и ние с удоволствие бихме ги назначили на работа при нас.
С настоящото писмо искам да благодаря на Вас и целия  колектив на Центъра на учебно-тренировъчните фирми за Вашата конкретна работа и принос в свързване на обучението с професионалната ориентация и реализация на младите хора.

Искрено се надявам да продължим нашата съвместна работа.

С уважение:

Огнян Благоев

Администратор Консултант Работодател
Home
.
.
.